Selecteer een pagina

Disclaimer Camping de Ommekeer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van de (hyper)links, zijn eigendom van Camping De Ommekeer. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Camping De Ommekeer. Deze toestemming is niet noodzakelijk voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Camping De Ommekeer zorgvuldig samengesteld en regelmatig aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Camping De Ommekeer alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Camping De Ommekeer niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Camping De Ommekeer en zijn derhalve geen eigendom van Camping De Ommekeer. Camping De Ommekeer is selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Camping De Ommekeer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Pin It on Pinterest